Solana kurssi

Päivitetty

Mikä on Solanan arvo juurit nyt? Tsekkaa reaaliaikainen Solana kurssi eli hinta euroissa ja dollareissa täältä. Opi myös ymmärtämään mistä Solanan arvo muodostuu. 


Solanan reaaliaikainen kurssi eli SOL kurssi – USD ja EUR

Alla näet reaaliaikaisen Solana kurssin, markkina-arvon ja kaupankäyntivolyymin dollareissa ja euroissa.

Solana kurssikehitys – USD

Mikä vaikuttaa SOL kurssiin?

Solanan arvo perustuu kysyntään ja tarjontaan, kuten kaikkien muidenkin kryptovaluuttojen kohdalla. Koska Solana on alusta, eikä pelkkä valuutta, sen kysyntään vaikuttaa perustekijöiden lisäksi alustan suosio ja sen käytön laajuus. Jos Solana -alusta koetaan olevan tehokas, edullinen ja laajasti hyödynnettävissä, sen suosio kasva ja sillä on hyvät vaikutukset kurssiin. Eli Solanan arvoon vaikuttaa sen Network Value.

Kysyntään ja tarjontaan vaikuttaa myös Solanan niin sanottu inflaatio ja staking. Inflaatio tarkoittaa sitä, että SOL -kolikoita syntyy lisää vuosittain tietty prosenttimäärä. Tämä kasvuprosentti pienenee kuitenkin tietyllä kaavalla. Alkuperäinen kasvuprosentti oli vuonna 2020 8% ja lopulliseksi kasvuprosentiksi on asetettu 1,5%, joka saavutetaan joskus vuosina 2028-2031. Vaikka tarjonta hidastuu vuosien varrella, se on silti olemassa ja laskee SOL:n hintaa.

Solana staking on prosessi, jossa kolikoita voi tallettaa lohkoketjuun ja saada talletuksesta korkotyyppisesti lisää kryptovaluuttaa. Solanan kohdalla staking oikeuttaa tallettajaa validoimaan verkon tapahtumia ja saamaan tästä staking palkkion. Solanan tehokas skaalautuvuus ja steikkaamisen helppous verrattuna louhintaan houkuttelee jatkuvasti uusia steikkaajia, mikä kasvattaa Solanan suosiota ja vaikuttaa positiivisesti SOL kurssiin. 

Myös kilpailu vaikuttaa Solana kurssiin. Vaikka Solanan suosio on kasvanut räjähdysmäisen nopeasti ja vaikka Solana on tällä hetkellä Ethereumin vahvin kilpailija, se ei ole ainut alusta, joka tarjoaa älysopimuksia, skaalautuvuutta tai edullisia transaktioita. Solanan tulevaisuus ja kurssin kasvumahdollisuudet riippuvat siis siitä, miten hyvin Solana pystyy kehittymään ja vastaamaan kryptomarkkinoiden tarpeisiin.

Yhteeenveto Solanan kurssiin vaikuttavista tekijöistä:

Tarjonta ja kysyntä: SOL:n tarjonta ja markkinoiden kysyntä sille

Kryptomarkkinoiden tilanne: Solanan kurssi seuraa Bitcoinin, Ethereumin ja koko kryptomarkkinan tilannetta.

Network Value: Solanan alustan suosio

Kilpailevien hyödykkeiden määrä: Kilpailevat kryptovaluutat (Esim. Ethereum, Cardano ja Polkadot.)

solana

Mikä on Solana?

Solana on alustakategoriaan kuuluva vuonna 2020 lanseerattu kryptovaluutta, jolla on oma lohkoketju. Kyseessä ei siis ole pelkästään digitaalinen raha, kuten Bitcoin, vaan älysopimusalusta, joka mahdollistaa älysopimusten ja hajautettujen sovellusten (DApp) rakentamisen. Solana käyttää hybridikonsensusalgoritmia, mikä mahdollistaa lohkoketjun suuren suorituskyvyn, transaktioiden edullisuuden sekä takaa lohkoketjun turvallisuuden. Hybridikonsensusalgoritmi tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Solana käyttää Proof of Stake (PoS) konsensusalgoritmin lisäksi Proof of History (PoH) konsesnusalgoritmia, mikä tekee Solanasta nopeimman lohkoketjun sekä kovan luokan kilpailijan Ethereumille. 

PoH yhdistettynä PoS:iin mahdollistaa hajautettujen sovellusten kehittäjien rakentaa hyvin tehokkaita ja skaalautuvia sovelluksia. Solana onkin kasvanut todella lyhyessä ajassa suureksi ekosysteemiksi, jolla toimii satoja erilaisia kryptoprojekteja, kuten hajautettuja kryptovaluuttapörssejä, rahoituspalveluita, NFT -kauppapaikkoja, pelejä sekä WEB3 -projekteja. 

SOL on Solana -lohkoketjun oma kolikko (eli natiivi token), jota käytetään transaktiomaksuihin ekosysteemin sisällä. Solanalla ei ole kiinteää kolikoiden kokonaismäärää (Max Supply), vaan vuosittainen inflaatio, joka kasvattaa kokonaismäärä ennalta määritellyn prosentin mukaisesti. 

Solanan heikko puoli on kuitenkin sen huono hajautus. Solana -verkon erittäin korkea skaalautuvuus heijastuu suoraan lohkoketjun hajauttamiseen. Tämä liittyy lohkoketjun trilemmaan. Vastaväitteistä huolimatta Solanan arvostelijat keräävät todisteita siitä, että lohkoketjun hajauttaminen on puutteellinen. FTX -kryptopörssin romahdus on valitettavasti todistanut nämä väitteet todeksi. Solanan kytkökset kyseiseen kryptopörssiin ovat aiheuttaneet SOL:n hintaromahduksen. Hintaromahdus ei olisi ollut näin mittava, jos Solanan lohkoketju olisi hajautettu laajemmin.


Tästä pääset tarkastelemaan kaikkien kryptovaluuttojen reaaliaikaiset kurssit.

Kryptokoulu ei tarjoa sijoitusvinkkejä, vaan koulutustarkoituksessa annettavaa tietoa. Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde, tutustuthan huolella riskeihin ennen sijoittamista kryptovaluuttoihin.

© Kryptokoulu.com. Kaikki oikeudet pidätetään