Ethereum kurssi

Päivitetty

Mikä on Ethereumin arvo juurit nyt? Tsekkaa reaaliaikainen Ethereum kurssi eli hinta euroissa ja dollareissa täältä. Opi myös ymmärtämään mistä Ethereumin arvo muodostuu. 


Ethereum reaaliaikainen kurssi eli ETH kurssi – USD ja EUR

Alla näet reaaliaikaisen Ethereum kurssin, markkina-arvon ja kaupankäyntivolyymin dollareissa ja euroissa.

Ethereum kurssikehitys – USD

Mikä on Ethereum?

Ethereum (ETH) on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta ja Bitcoinin lisäksi seuraavaksi tunnetuin kryptovaluutta maailmassa. Ethereumia ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu toimimaan virtuaalisena valuuttana vaan sen alkuperäinen tarkoitus on ollut ja on edelleen toimia alustana, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia sovelluksia ja muita kryptovaluuttoja. Eli siinä missä Bitcoinin tarkoituksena on toimia arvonsäilyttäjänä (SoV eli Store of Value), Ethereumin tarkoituksena on toimia alustana niin sanotuille hajautetuille sovelluksille (DApp eli Decentralized Application). Tästä johtuen Ethereumin ytimen ja toiminnan ymmärtäminen voi olla vaikeampaa kuin Bitcoinin ymmärtäminen.

Ethereum on kryptomarkkinoiden tunnetuin alusta älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille. Ethereumin alustaa voi ajatella olevan tietynlainen käyttöliittymä, kuten puhelimissa käytettävät iOS tai Android -käyttöliittymän. Tämä alusta tarjoaa työkalut ja raamit sovelluskehittäjille.

Ethereumin perustivat vuonna 2015 Vitalik Biterin ja Gavin Wood. Vitalik oli sitä mieltä, että Bitcoinin olisi pitänyt olla muutakin kuin pelkästään virtuaalinen valuutta, mutta koska Bitcoin ei lähtenyt kehittymään Vitalikin mielestä oikeaan suuntaan, hän perusti Ethereum -projektin, jonka avulla hän toteutti omat tavoitteensa. 

Ethereum_kurssi

Ethereum ja Ether ero

Vaikka termiä Ethereum käytetään kuvaamaan kryptovaluuttaa, Ethereum on oikeasti nimi koko projektin ekosysteemille ja lohkoketjulle, kun taas Ether (ETH) on Ethereumin kolikon nimi. Etherilla voi käydä kauppaa, kuten Bitcoinilla, ja siihen voi sijoittaa, mutta Ether toimii myös Ethereum -alustan niin sanottuna polttoaineena, joka mahdollistaa älysopimusten sekä hajautettujen sovellusten luomista ja käyttöä. Toisin sanoen Ether on maksutapa, jota käytetään transaktiomaksujen ja laskentapalveluiden maksamiseen kun sovelluksia luodaan ja käytetään.

Ethereum -alustaa käyttäen on rakennettu jo valtava määrä erilaisia sovelluksia, joihin kuuluu muun muassa vaihtoalustoja eli hajautettuja kryptovaluuttapörsseja (lyhenne DEX), metaverse -pelejä (esim. Sandbox tai Decentraland), kryptolompakoita (esim. MetaMask), rahoituspalveluita (lyhenne DeFi, esimerkiksi AAVE), hajautettuja itseohjautuvia organisaatioita (lyhenne DAO) sekä NFT -kauppapaikkoja (esim. OpenSea).

Jos nämä termit eivät ole tuttuja, tutustu näiden määritelmiin meidän laajassa Kryptosanastossa. 

Ethereum louhinta

Ethereum on siirtynyt käyttämään lohkoketjussaan Proof of Stake-konsensusalgoritmia (PoW) syyskuussa 2022. Projekti, jolle annettiin nimeksi Ethereum 2.0, oli ollut haastava ja PoS:n käyttöönoton aikaraja oli muuttunut jo useamman kerran. Siirto on myöhästynyt usealla vuodella. Syyskuussa 2022 siirto tapahtui kuitenkin onnistuneesti. PoS:lla on tarkoitus ratkaista mm. PoW:n kuuluisat energiankulutukseen ja skaalautuvuuteen liittyvät haasteet. Nämä tavoitteet eivät toteutuneet siirron aikana, vaan tulevat suunnitelmien mukaan tapahtumaan myöhemmin asteittain tulevien päivitysten myötä.

Muistettava kuitenkin on, että Proof of Stake -toimintamalli ei ole kaikkien suosiossa. PoS mukaisessa louhinnassa louhintateho määräytyy louhijan hallussa olevien kolikoiden määrän mukaan. Mitä enemmän kolikoita, sitä enemmä louhintatehoa. Tämä malli on saanut kritiikkiä, koska enemmän Etheriä omistavat louhijat saavat louhija enemmän Etheria, eli rikkaat rikastuvat entisestään.  

Mikäli siirto osoittautuu onnistuneeksi ja myös tulevat päivitykset onnistuvat suunnitelmien mukaisesti, uudesta Ethereumista tulee nopeampi ja turvallisempi kuin nykyinen versio. Tämä vahvistaisi Ethereumin asemaa sen kilpailijoiden joukossa.

Jos Proof of Work ja Proof of stake eivät ole sinulle tuttuja termejä, suosittelemme tutustumaan artikkeliin Lohkoketju. Siinä kerrotaan tarkemmin mitä lohkoketju toimii ja miten PoW ja PoS liittyvät siihen. 

Mikä vaikuttaa Ethereum kurssiin?

Ethereumin arvo perustuu muiden kryptovaluuttojen tavoin kysyntään ja tarjontaan. Ethereumin kysyntään vaikuttaa tuttujen perustekijöiden lisäksi alustan suosio ja sen käytön laajuus. Jos Ethereum -alusta koetaan olevan helppokäyttöinen ja laajasti hyödynnettävissä, sen suosio kasva ja sillä on positiiviset vaikutukset Etherin kurssiin. Eli Ethereum arvoon vaikuttaa sen Network Value

Toisaalta Ethereum ei ole ainut alusta, joka mahdollistaa älysopimusten luomisen ja käytön, esimerkiksi Solana on toinen iso ja suosittu projekti, joka mahdollistaa älysopimuksia. Tämä tarkoittaa kilpailua ja sillä on tietenkin omat vaikutukset Ethereumin kurssiin. 

Näiden tekijöiden lisäksi Ethereumilla on vielä yksi tärkeä ominaisuus, jolla voi olla vaikutuksia sen arvoon. Kryptovaluuttoja on sellaisia, joilla on rajattu kolikoiden määrä (esim. Bitcoin)  ja sellaisia, joilla ei ole rajattua kolikoiden määrää. Ether on jälkimmäinen. Etheriä voidaan siis louhia periaatteessa loputtomasti. 

Ei tule tietenkään unohtaa, että kysynnän ja tarjonnan lisäksi Ethereum kurssiin vaikuttaa Bitcoinin ja koko kryptomarkkinan tilanne. Bitcoinin hinta vaikuttaa kryptovaluuttamarkkinoihin kokonaisvaltaisesti eli kaikki kryptovaluutat seuraavat Bitcoinin arvonmuutoksia. Eli kun Bitcoinin arvo on nousujohteinen, myös Ethereum on todennäköisesti nousussa ja kun Bitcoin on laskussa, myös Ethereumin kurssi laskee.

Yhteeenveto Ethereum kurssiin vaikuttavista tekijöistä:

Tarjonta ja kysyntä: ETH:n tarjonta ja markkinoiden kysyntä sille

Kryptomarkkinoiden tilanne: Ethereum kurssi seuraa Bitcoinin ja koko kryptomarkkinan tilannetta.

Network Value: Ethereum alustan suosio

Kilpailevien hyödykkeiden määrä: Kilpailevat kryptovaluutat (Esim. Cardano, Solana ja Polkadot.)

Ethereum

Ethereumin tulevaisuus ja ETH 2.0 vaikutukset Ethereum kurssiin

Ethereumin tulevaisuutta ja Ethereum projektin suunnitelmien vaikutusta tulevaisuuden näkymiin on vaikeaa ennustaa ja arvioida. Ethereumin siirto Proof of Stake -louhintaan, eli niin sanottu Ethereum 2.0 tai ETH 2.0, oli kauan odotettu tapahtuma, jolla uskotaan olevan paljon positiivisia vaikutuksia alustan suosioon sekä Etherin kurssiin. Näin merkittävä muutos lohkoketjuun aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta parhaillaan käytössä oleville sovelluksille. 

Ethereum_2.0

Koska Ethereum -lohkoketjun sovellusten laatu vaikuttaa koko ekosysteemiin arvoon, siirron ei-toivotut vaikutukset olemassa oleviin sovelluksiin saattavat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia sen suosioon. Jos Ethereumin suosio heikkenee, tulee tämä näkymään myös Etherin hinnassa. 

Ethereum 2.0 -projektia pidetään kuitenkin uhkana Ethereumin kilpailijoille, joita usein kutsutaan “Ethereumin tappajiksi”.  Nämä ovat niin sanottuja kolmannen sukupolven lohkoketjuja, jotka ovat tehokkaampia ja edullisempia kuin tämänhetkinen Ethereum. (Näitä ovat mm. Solana, Cardano, Binance Coin ja Polkadot). Jos Ethereum 2.0 osoittautuu onnistuneeksi, Ethereum todennäköisesti jatkaa toiseksi suurimpana kryptovaluuttana ja Etherin arvo kasvaa. Jos Ethereum 2.0 ei tuokaan odotettuja muutoksia, Ethereumin rinnalle, tai jopa ohi, voi nousta jokin muu kryptovaluutta. Ethereum 2.0:n onnistuminen ja jatkopäivitykset ovat siis äärimmäisen tärkeää projektille.

Toisaalta vaarana on myös se, että Proof of Work -toimintamallin fanit hylkäävät Ethereumin ja siirtävät varansa esimerkiksi Bitcoiniin tai muuhun PoW valuuttaan. Näiden henkilöiden määrää ei kuitenkaan tiedetä. 

Yksi mahdollinen skenaario on myös se, että syntyy neljännen sukupolven lohkoketjuja, jotka toimivat jopa paremmin kuin kolmannen sukupolven lohkoketjut tai Ethereum 2.0. Kilpailu on kova ja toimiala on vielä nuori vaikka onkin jo vakiinnuttanut asemansa maailmalla. 

Ethereum – pahimmat kilpailijat

Koska Ethereum ei ole pelkästään kryptovaluutta, huomaat, että Ethereumin pahimmat kilpailijat käsitellään kokonaisina projekteina, eikä ainoastaan kryptovaluuttoina. Emme siis esittele ainoastaan kryptovaluuttojen kasvupotentiaalia vaan kilpailijoiden projekteja kokonaisuudessa verraten Ethereumiin.

Alla näet muutaman esimerkin Ethereumin pahimmista kilpailijoista eli niin sanotuista “Ethereumin tappajista”. Nämä antava jo melko hyvän kuvan tilanteesta, jossa Ethereum on tällä hetkellä. Siirtyminen Proof of Stake -toimintamalliin on Ethereumin pyrkimystä muuttua nopeammaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi alustaksi, jotta sen suosio kasvaisi tulevaisuudessakin. Ethereumin kilpailijat tarjoavat näitä ominaisuuksia jo nyt.

Solana

Solana on julkinen lohkoketju-alusta, joka on luotu vuonna 2020 tukemaan älysopimuksia sekä tarjoamaan korkeaa transaktiokapasiteettia eli kykyä käsitellä tapahtumia. Solanan lohkoketjun käyttö on myös halvempi kuin Ethereum ja jopa Cardano. Solanan alusta on noussut suosioon todella lyhyessä ajassa.

Ethereumin tavoin Solanan päälle on rakennettu vaihtoalustoja eli hajautettuja kryptovaluuttapörsseja (lyhenne DEX), metaverse -pelejä, kryptolompakoita (esim. Phantom), rahoituspalveluita (lyhenne DeFi), hajautettuja itseohjautuvia organisaatioita (lyhenne DAO) sekä NFT -kauppapaikkoja.

Solana pystyy käsittelemään 50 000 tapahtumaa sekunnissa, kun Ethereum kykenee käsittelemään vain noin 15 tapahtumaa sekunnissa. Ethereumin perustajan mukaan Ethereum 2.0 tulee käsittelemään peräti 100 000 tuhatta tapahtumaa sekunnissa tinkimättä turvallisuudesta. Toteutuuko lupaus, se nähdään sitten, kun Ethereumin siirto Proof of Stake -toimintamalliin tapahtuu.

BNB Chain

BNB Chain (ent. Binance Smart Chain) on seuraava projekti, joka kilpailee Ethereumia vastaan. BNB ja Ethereum vaikuttavat hyvin samanlaisilta, BNB:lle rakennetut sovellukset ja kryptovaluutat (tokenit) ovat jopa yhteensopivia Ethereum Virtual Machinen (EVM) kanssa. On olemassa paljon projekteja, jotka toimivat molemmissa lohkoketjuissa yhtä aikaa. 

Samankaltaisuuksista huolimatta, BNB Chainilla on ominaisuuksia, jotka johtivat sen nopeaan kasvuun. BNB Chainilla on alhaiset maksut ja nopeat tapahtumien käsittelyajat. Tässä lohkoketjussa käyttäjien on siis nopeampaa ja edullisempaa siirtää varojaan paikasta toiseen. Myös yhteensopivus suosittujen kryptolompakoiden kanssa (Trust Wallet ja MetaMask) on voinut vaikuttaa BNB Chainin suosion ja sen kolikon BNB:n nopeaan kasvuun. 

Cardano

Cardanon lanseerasi vuonna 2017 Charles Hoskinson, yksi Ethereumin perustajista. Cardano tarjoaa Ethereumin tavoin mahdollisuuden luoda älysopimuksia ja hajauytettuja sovelluksia. Cardanon suuri kysyntä perustuu kuitenkin sen joustavampaan Proof of Stake -konsensusalgoritmiin, jonka uskotaan olevan pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen. Cardano on siis ympäristöystävällisempi vaihtoehto Ethereumille.

Polkadot

Polkadot on rakennettu yhdistämään useita lohkoketjuja yhdeksi verkoksi vaarantamatta näiden turvallisuutta. Tämä toiminnallisuus on välttämätön Web 3.0:lle eli uudenlaiselle internetille, jossa palvelut, tuotteet ja valuutat liikkuvat lohkoketjuihin perustuvassa hajautetussa ympäristössä. Polkadot on teknisesti kunnianhinoinen projekti, joka tukee Ethereumin tavoin sovelluksia (DAppeja), NFT:itä ja paljon muuta.


Usein kysytyt kysymykset Ethereumista

Mikä on Ethereum?

Ethereum on oman lohkoketjun omaava ohjelmistoalusta, jonka päälle voi rakentaa älysopimuksia, hajautettuja sovelluksia ja kryptovaluuttoja. Ethereumilla on oma kryptovaluuttansa Ether (ETH), joka on markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin. 

Miten Ethereum eroaa Bitcoinista?

Siinä missä Bitcoin luotiin toimimaan maksujärjestelmänä ja kryptovaluuttana, Ethereum luotiin toimimaan alustana hajautetuille sovelluksille, älysopimuksille ja muille kryptovaluutoille (tokeneille). Bitcoin käyttää Proof of Work -konsensusalgoritmia, Ethereum taas käyttää Proof of Stake -konsensusalgoritmia 15.9.2022 alkaen.

Onko Ethereum turvallinen sijoitus?

Ethereum on kasvanut valtavaksi ja luotetuksi alustaksi ja vakiinnuttanut asemansa kryptomarkkinoilla. Ethereumin kryptovaluutta on noussut maailman toiseksi suurimmaksi kryptovaluutaksi vuonna 2018 ja pitänyt asemansa tähän päivään saakka. Ethereum 2.0 projektin odotetaan vaikuttavan positiivisesti Ethereumin suosioon, mutta toisaalta siirtyminen Proof of Stake -toimintamalliin tuo omat riskinsä.

Miten ostaa Ethereum?

Ethereumia voi ostaa kryptovaluuttapörsseissä tai suoraan kryptovaluuttalompakkoon käyttämällä lompakon tarjoamia verkkoja. Kaikki kryptovaluuttalompakot eivät kuitenkaan tarjoa kryptojen käteviä osto-ominaisuuksia. Aloittelijan on siis helpointa rekisteröityä johonkin aloittelijaystävälliseen kryptovaluuttapörssiin ja ostaa Ethereumia sen kautta. 

Miten säilyttää Ethereum?

Vaikka johtavat kryptovaluuttapörssit (Esim. Binance ja Coinbase) ovat todella turvallisia palveluita käyttää, kyberhyökkäyksiä tapahtuu edelleen silloin tällöin. Suosittelemme säilyttämään Ethereumia, kuten muitakin kryptovaluuttoja, kryptolompakossa. Jos olet kuitenki todella epävarma kryptolompakon käytöstä, kryptovaluutan säilyttäminen kryptopörssin tilillä voi olla turvallisempaa siihen saakka, kunnes kryptolompakon hankkiminen ja käyttäminen tuntuu luontevalta.


Tästä pääset tarkastelemaan kaikkien kryptovaluuttojen reaaliaikaiset kurssit.

Kryptokoulu ei tarjoa sijoitusvinkkejä, vaan koulutustarkoituksessa annettavaa tietoa. Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde, tutustuthan huolella riskeihin ennen sijoittamista kryptovaluuttoihin.

© Kryptokoulu.com. Kaikki oikeudet pidätetään