Kryptovaluutta ja verotus

Päivitetty

Miten kryptovaluuttojen verotus toimii Suomessa? Milloin kryptovaluutta verotus on ajankohtaista? Voiko kryptovaluuttatappiot vähentää verotuksessa? Löydä vastaukset kryptovaluuttojen verotuskysymyksiin täältä.


Kryptovaluuttojen_verotus

Samalla kun sijoittaminen kryptovaluuttaan yleistyy Suomessa, yhä useampi törmää kryptovaluutan verotuksellisiin kysymyksiin. Kryptovaluuttojen verotus ei ole Suomessa helppoimmasta päästä aloittelijan näkökulmasta. Samalla kun monissa maissa kryptovaluutan käyttöä ja siihen sijoittamista helpotetaan selkeyttämälla ja keventämällä verotusta, Suomessa kryptovaluuttojen verotus on edelleen suhteellisen monimutkaista.

Jos haluat tietää, miten sijoittamista kryptovaluuttoihin verotetaan Suomessa ja mistä kaikesta sinun on ilmoitettava verottajalle, lue tämä artikkeli. Tähän artikkeliin on kerätty tärkeimmät perustiedot kryptojen verotuksesta aloittelevan kryptosijoittajan näkökulmasta. Selkeästi, ytimekkäästi ja aloittelijaystävällisesti. 

Yleistä kryptovaluutan verotuksesta Suomessa

Kryptovaluuttojen verotuksesta puhuttaessa Verohallinto käyttää termiä Virtuaalivaluuttojen verotus. 

Virtuaalivaluutat eivät ole Suomessa virallinen maksuväline, mutta ovat kuitenkin tuloverolain alaista omaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalivaluutan käyttäminen on verotuksen realisoiva tapahtuma eli toisin sanoen kun virtuaalivaluuttaa vaihdetaan mihin tahansa toiseen virtuaalivaluuttaan, mihin tahansa viralliseen valuuttaan tai sillä ostetaan jotain, sen arvon muutos realisoituu verotettavaksi tapahtumaksi.

Jokainen kryptovaluutalla tehty käyttötapahtuma realisoituu verotustapahtumana

Tästä johtuen kaikista näistä tapahtumista pitäisi pitää kirjaa ja laskea mahdolliset luovutusvoitot ja -tappiot mahdollista verotusta varten. Huom. kryptovaluutan siirto yhdestä kryptolompakosta toiseen ei ole verotuksen realisoiva tapahtuma, joten siirtotapahtumasta ei tarvitse laskea luovotusvoittoja- tai tappioita.

Kryptovaluutan käytöstä saatu tulo verotetaan Suomessa pääomatulona ja näihin sovelletaan samoja veroprosentteja kuin muihin pääomatuloihin. Eli aina 30 000 euroon asti pääomavero on 30 % ja sitä ylittävästä tulosta verotetaan 34 %.

Kuten muihin pääomatuloihin, myös kryptovaluuttoihin koskee tuhannen euron sääntö eli voit myydä vuoden aikana kryptovaluuttoja verovapaasti 1 000 eurolla. Myyntivoitosta ei mene veroa, mikäli sinulla ei ole muita omaisuuden myyntejä. Luovutusvoiton määrällä ei ole merkitystä, vaan myyntihinnalla, jonka pitää olla alle 1000 euroa.

Kryptovaluuttojen käytöstä aiheutuneet luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan verottajalle veroilmoituksella joko OmaVero-palvelussa muun omaisuuden luovutusvoittona tai vaihtoehtoisesti erillisellä lomakkeella 9. Lue Verohallinnon sivuilta miten voit ilmoittaa kryptovaluutoista saadut voitot ja tappiot.

Verohallinto on laatinut kattavan ohjeistuksen virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Ohjeistuksessa käsitellään kryptovaluuttojevaluuttojen verotusta sekä henkilöverotuksessa, että yritysverotuksessa. Tarkista aina verottajan antamat uusimmat virtuaalivaluuttojen verotusohjeet.

Pitääkö verottajalle ilmoittaa kryptovaluuttaostot?

Kun sijoitat krytpovaluuttaan eli ostat kryptovaluuttoja, sinun ei tarvitse ilmoittaa näistä verottajalle. Verotus realisoituu ainoastaan silloin, jos kryptovaluuttaa myydään, vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan tai käytetään sitä tavaroiden tai palveluiden ostamiseen.

– Kryptovaluuttojen ostot ei tarvitse ilmoittaa verottajalle –

Ole kuitenkin tarkkana. Jos valuutan osto ei tapahdu suoraan euroilla esim. luottokortilla vaan vaihtamalla esim. USDT:tä toiseen valuuttaan, kyseessä on silloin tapahtuma, joka realisoi verotuksen. Eli jos käytät sellaista kryptopörssiä, joka ei mahdollista haluamasi valuutan suoraa ostoa, vaan ensin on ostettava jokin muu valuutta ja sen jälkeen vaihdettava se haluamasi valuuttaan, tapahtuu kryptovaluutan käyttö, josta on ilmoitettava verottajalle. 

Kaikki kryptovaluutan käyttö on ilmoitettava verottajalle

Kryptovaluutan käyttäminen eli myynti, vaihto tai maksuvälineenä käyttäminen realisoi mahdollisen arvonmuutoksen verotuksen joko luovutusvoittona tai luovutustappiona.

Luovutusvoiton tai -tappion määrään ei vaikuta ainoastaan kryptovaluutan osto-ja luovutushinta, vaan laskennassa pitää ottaa huomioon myytävien (tai vaihdettavien) kryptovaluuttojen kappalemäärä, valuutan osto- sekä luovutushetken kappalehinnan, sekä voittojen hankkimiskulut. Lue tarkemmin luovutusvoiton laskemisesta seuraavassa luvussa.

Miten lasketaan kryptovaluuttojen luovutusvoitto?

Luovutusvoitto lasketaan FiFo-periaatteella ja laskennassa käytetään ostettuja ja sittemmin käytettyjä kryptovaluuttayksiköitä, ei summia. FiFo tarkoittaa First in, first out -periaatetta eli ensin ostetut kryptovaluuttakappaleet myydään ensimmäisenä.

Tässä helppo ja yksinkertainen esimerkki luovutusvoiton laskemisesta:


Lähtötilanne on sellainen, että on ostettu 10 Etheria hintaan 100€/kpl ja myöhemmin 5 Etheria hintaan 500€/kpl:

 1. Osto 10 Etheria hintaan 100€/kpl
 2. Osto 5 Etheria hintaan 500€/kpl

Tilanne 1: Myydään 5 Etheria hintaan 3000€/kpl

 1. Myynti 5 Etheria, joiden ostohinta oli 100€/kpl

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutus- eli myyntihinnasta ostohinta:

Luovutushinta 5 * 3000€/kpl eli 15 000€ miinus 5 * 100€ eli 500€ = luovutusvoitto ennen kulujen vähennystä on 14500€. 

Muista, että luovutusvoitosta vähennetään myös voittojen hankkimiskulut. Jos voittojen hankkimiskulut ovat 1000€, lopullinen verotettava luovutusvoitto on 13500€.


Tilanne 2: Kuvitellaan, että seuraavaksi myydään 8 Etheria hintaan 3500€/kpl. Eli myydään jäljellä olevat 5 kappaletta ensimmäisestä ostoerästä sekä 3 kappaletta toisesta ostoerästä.

 1. Myynti 5 Etheria, joiden ostohinta oli 100€/kpl
 2. Myynti 3 Etheria, joiden ostohinta oli 500€/kpl

Luovutusvoitto lasketaan seuraavasti:

Myynti 1: Luovutushinta 5 * 3500€ eli 17 500€ miinus 5 * 100€ eli 500€ = luovutusvoitto 17000€.

Myynti 2: Luovutushinta 3 * 3500€ eli 10500€ miinus 3 * 500€ eli 1500€ = luovutusvoitto 9000€.

Yhteensä 8 Ethereumin luovutusvoitto ennen hankkimiskulujen vähennystä on 26000€. 

Luovutusvoitosta vähennetään myös voittojen hankkimiskulut. Jos voittojen hankkimiskulut ovat 2000€, lopullinen verotettava luovutusvoitto on 24000€.


Jos tietoa kryptovaluutan todellisesta ostohinnasta tai ostopäivästä ei voi antaa, luovutusvoitto voidaan laskea ns. Hankintameno-olettaman mukaan. Eli myyntihinnasta vähennetään ostohinnan ja voittojen hankkimiskulujen sijasta hankintameno-olettama.

Hankintameno-olettama on 20 % luovutushinnasta, jos kryptovaluutat on omistettu alle 10 vuotta ja 40 %, jos kryptovaluutat on omistettu yli 10 vuotta.

Tilanne 3: Jos ensimmäisen esimerkin kohdalla olisi tilanne, että todellista ostohintaa tai päivää ei olisi tiedossa, verottajalle ilmoitettava luovutusvuotto laskettaisiin seuraavalla tavalla:

Luovutushinta 5 * 3000€/kpl eli 15 000€ miinus hankintameno-olettama 20% luovutushinnasta eli 0,2 * 15 000€ eli 3 000€ = luovutusvoitto on 12 000€. 

Tästä summasta ei enää vähennetä voittojen hankkimiskuluja eli lopullinen verotettava luovutusvoitto on  12 000€.

Jos myynnistä aiheutuu miinusmerkkinen summa, kyseessä on luovutustappio.

Voiko kryptovaluuttatappiot vähentää verotuksessa?

Koska kryptovaluutat ovat verotuksellisesta näkökulmasta omaisuusluokka, on kryptojen myynnistä, vaihdosta tai muusta käytöstä syntyneet luovutustappiot vähennyskelpoisia, eli ne voidaan vähentää verotuksessa.

Kryptovaluutoista aiheutuneet tappiot eli  luovutustappiot voi vähentää verotuksessa

Katso miten lasketaan kryptovaluuttojen käytöstä aiheutuvat voitot ja tappiot edellisestä kohdasta, jos et ole vielä tutustunut siihen.

Muista kuitenkin, että luovutustappio ei ole sama asia, kuin kryptovaluuttaan kohdistuva menetys. Tällaisesta on kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa kryptovaluutta katoaa markkinoilta tai tilanteessa, jossa kryptojen omistaja ei pääse käsiksi kryptoihinsa. Tällainen menetys ei ole vähennettävissä verotuksessa.

Louhinta ja sen verotus

Kryptovaluutan louhinnan verotus eroaa olennaisesti sijoittamisen verotuksesta. Louhinta on verottajan näkökulmasta työtä, koska se on Proof of Work -lohkoketjun ylläpitotyötä. Tästä ylläpitotyöstä saatava tulo verotetaan siis ansiotulona. Tulo katsotaan realisoituvan sillä hetkellä, kun louhinnasta saatu palkkio siirtyy louhijan hallintaan eli esimerkiksi hänen lompakkoon tai louhintapooliin. Louhinnalla saaduista tuloista voi vähentää tulonhankkimismenot eli louhinnan kulut, kuten laitteet ja sähkölaskut. Muista, että kalliit laitteet vähennetään verotuksessa poistoina. 

Katso tarkemmat louhinnan verotuksen ohjeet Verottajan sivuilta.

Steikkaus ja sen verotus

Steikkauksen verotusta verrataan usein harhaanjohtavasti louhinnan verotukseen. Vaikka steikkaus on Proof of Stake -lohkoketjun ylläpitotyötä, steikkauksen kohdalla uusien kryptovaluuttojen ansaitseminen perustuu omistuksessa olevan kryptovaluutan määrään. Tällöin verottaja katsoo, että kyseessä on varallisuuden kerryttämä tulo ja se verotetaan pääomatulona

Steikkauksen kautta saatu tulo realisoituu verotettavaksi sillä hetkellä, kun henkilö saa ansaitut uudet kryptovaluutat haltuunsa. Tulon määrä on saadun kryptovaluutan käypä arvo saantihetkellä. Saadun tulon määrä on samalla myös uuden kryptovaluutan hankintahinta. Alunperin steikattujen (eli vanhojen) kryptovaluuttojen hankintahinta pysyy ennallaan. 

Yhteenveto

Kryptovaluuttojen verotus ei ole niin vaikeaa, kuin miltä se aiheeseen tutustuessa tuntuu, mutta se voi silti hämmentää ja ahdistaa aloittelijoita. Jos kryptovaluuttaan sijoittaa pitkäaikaisesti, verotukseen liittyvät asiat eivät tule vastaan niin usein ja yleensä seuranta onnistuu tekemällä muistiinpanoja exceliin tai paperille. Verohallinto tarjoaa myös FIFO-laskurin, jota voit käyttää.

Jos kryptovaluuttojen ostamista ja myyntiä taikka vaihtoja tekee aktiivisesti, saattaa olla helpompaa ja kannattavampaa käyttää palvelua, joka laskee tapahtumat ja tekee niistä valmiin yhteenvetoraportin verottajaa varten. 

Verotusta ja ilmoitusvelvollisuutta ei siis kannata säikähtää vaan tähänkin hankalaan asiaan löytyy oivia työkaluja helpottamaan kryptosijoittajan matkaasi. 

Lopuksi tärkeimmät muistettavat asiat kryptovaluuttojen verotuksesta Suomessa:

 • Kryptovaluutat eivät ole Suomessa virallisia maksuvälineitä
 • Kryptovaluutat ovat tuloverolain alaista omaisuutta
 • Kryptovaluuttojen verokanta on sama kuin pääomaverotuksessa eli 30 % 30 000 euroon asti ja 34 % sitä korkeammasta tulosta
 • Kryptovaluuttaostoja ei tarvitse ilmoittaa verottajalle
 • Kryptovaluutan myynnistä, vaihdosta tai käytöstä maksuvälineenä on ilmoitettava verottajalle
 • Kryptovaluutan käyttäminen realisoi mahdollisen arvonmuutoksen verotuksen joko luovutusvoittona tai luovutustappiona
 • Verottaja verottaa kryptovaluuttoja First in, first out-menetelmällä. Eli ensimmäisenä ostetut kolikot myydään ensin
 • Kryptovaluutasta aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää verotuksessa. Kryptojen menetys ei kuitenkaan ole vähennyskelpoinen tapahtuma verotuksessa.
 • Proof of Work -louhinnasta saadut tulot verotetaan ansiotulona
 • Steikkauksesta eli Proof of Stake -louhinnasta saadut tulot verotetaan pääomatulona

Loppusanat

Kryptovaluuttojen verotus ei ole Suomessa kevyimmästä päästä. Kuten huomaat, sijoittamisen, varsinkin pitkäaikaisen sijoittamisen, osalta kryptovaluuttojen verotus on Suomesa suhteellisen selkeää, vaikka veroprosentti onkin aika korkea. Treidaamisen osalta tilanne onkin paljon hankalampi ja voi tuntua ymmärrettävistä syistä epäreilulta. Treidaaja saattaa tehdä kymmeniä valuutan vaihtotapahtumia päivässä ja kaikista on ilmoitettava verottajalle. Aloittelijan kannattaakin aloittaa kryptomatkansa aina sijoittamisesta ja, jos kiinnostaa, siirtyä treidaamiseen vasta sen jälkeen, kun kryptovaluuttaperusteet ja verotusasiat ovat hallussa.

Kryptokoulu ei tarjoa sijoitusvinkkejä, vaan koulutustarkoituksessa annettavaa tietoa. Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde, tutustuthan huolella riskeihin ennen sijoittamista kryptovaluuttoihin.

© Kryptokoulu.com. Kaikki oikeudet pidätetään