Kryptosanasto

Päivitetty

Onko kryptovaluuttakieltä ja kryptoslangia vaikeaa ymmärtää? Etkö ymmärrä mistä muut puhuu? Ei hätää! Tämä kattava kryptosanasto auttaa sinua ymmärtämään sekä viralliset krypto termit että kryptomaailmassa käytettävät slangisanat. 


Kryptosanasto

Tämä kryptosanasto sisältää sekä englannin- että suomenkieliset termit. Suuri osa kryptomaailmassa käytetävistä termeistä on edelleen kääntämättä suomen kielelle, sen takia nämä ovat ainoastaan englanninkielisenä versiona. 

Addy

Addy on englanninkielinen slangitermi, joka tarkoittaa osoitetta. Katso kohta Adress. 

Adress

Adress on osoite, jonne voi lähettää kryptovatuuttoja tai johon voi vastaanottaa kryptovaluuttoja. 

Airdrop

Airdrop on kryptovaluuttaprojektien markkinointitapa, jossa kryptovaluuttoja annetaan ilmaiseksi suoraan kryptolompakoihin.  

Altcoin

Altcoin eli Alternative coin on vaihtoehtoinen kryptovaluutta Bitcoinille. Eli Altcoineilla tarkoitetaan kaikkia muita kryptovaluuttoja, paitsi Bitcoinia.

AML 

AML eli Anti Money Laundering on rahanpesun vastainen lainsäädäntö. 

ATH 

ATH eli All time high on kryptovaluutan kaikkien aikojen korkein hinta tai markkina-arvo. 

ATL 

ATL el iAll time low on kryptovaluutan kaikkien aikojen matalin hinta tai markkina-arvo.

Bag holder

Bag holder on sijoittaja, jolla on kryptovaluuttaa, jonka arvo laskee, kunnes se on arvoton. Kyse on sijoittajasta, joka epätoivoisesti holdaa kryptovaluuttaa, jota muut ovat hylänneet kauan sitten.

Bear, Bearish 

Bear market tarkoittaa laskevaa kryptomarkkinaa. Feeling Bearish tarkoittaa, että henkilö uskoo, että kryptovaluuttamarkkinat lähtevät laskuun. 

Bearwhale 

Bearwhale on suursijoittaja, joka uskoo, että kryptovaluuttamarkkinat lähtevät laskuun. 

Block explorer

Block explorer on netissä sijaitseva lohkoketjuselain, joka näyttää yksityiskohdat kaikista lohkoketjussa koskaan tapahtuneista tapahtumista. Jokaisella lohkoketjulla on oma block explorer. Tässä on esimerkiksi Ethereumin lohkoketjuselain.

Bridge 

Bridge on lohkokejtujen välille rakennettu silta, jonka avulla voidaan suorittaa transaktioita näiden lohkoketjujen välillä.

BTFD

BTFD on lyhenne sanoista Buy The F*cking Dip. Tämä ostamaan innostava huuto perustuu oletukseen, että kryptovaluutan arvo nousee pitkässä juoksussa ylös päin. Eli ostamalla dippeja (kryptovaluutan arvon ollessa alhaalla) teet hyvän sijoituksen.

Bull, Bull Market, Bull Run, Bullish

Bull market tarkoittaa nousevaa kryptomarkkinaa. Toinen yleisesti käytetty engallinkielinen termi samalle asialle on Bull Run. Feeling Bullish tarkoittaa, että henkilö uskoo, että kryptovaluuttamarkkinat lähtevät nousuun. Termiä Bullish käytetään myös kuvaamaan nousevaa kryptovaluutan kurssia. 

Burning

Burning on kryptovaluutan polttamista eli kolikoiden tai tokeneiden poistamista pois markkinoilta (eli poistamista kierrossa olevien kolikoiden tai tokeneiden joukosta). Käytännössä tämä tapahtuu lähettämällä nämä lohkoketjussa olevaan palautumattomaan osoitteeseen. Tämä mekanismi estää kryptovaluutan tarjonnan kasvamista liian suureksi.

CEX

CEX on lyhenne sanoista Centralized Exchange ja se tarkoittaa keskitettyä kryptovaluuttapörssiä. Eli kyseessä kryptovaluuttapörssit, jotka koordinoivat kryptovaluuttakauppaa laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi Binance. Vastakohtana DEX eli decentralized exchange.

Circulating Supply

Circulating supply tarkoittaa tietyn kryptovaluutan kierrossa olevaa kappalemäärää. Kierrossa oleva tarkoittaa sitä, että kryptovaluutta on julkisesti kaupankäynnin kohteena kryptopörssien kautta. Circulating supply -arvoa käytetään markkina-arvon laskemiseen.

Coin

Coin eli kolikko tarkoittaa lohkoketjun omaa kryptovaluuttaa, jota käytetään pitämään lohkoketju toiminnassa. Kolikosta käytetään myös termiä Natiivi token (eng. Native token).

Coiner

Coiner on henkilö joka sijoittaa ja/tai kannattaa kryptovaluuttaa.

Cold Wallet 

Eli Kylmä lompakko on kryptolompakko, joka ei ole liitettynä internettiin. 

DAO

DAO tulee sanoista Decentralized Autonomous Organization ja se tarkoittaa hajautettua itseohjautuvaa organisaatiota. Tällaisessa organisaatiossa ei ole toimitusjohtajaa eikä muuta perinteistä organisaatiorakennetta. Yhteisön jäsenistä pidetään kirjaa lohkoketjussa.

dApp

dApp tulee sanoista Decentralized App ja tarkoittaa hajautettua sovellusta. Eli sovellusta, joka toimii lohkoketjuverkossa.

DeFi

Decentralized Finance (DeFi) on älysopimus, joka mahdollistaa rahoituspalveluita turvautumatta kolmansiin osapuoliin kuten pörsseihin tai pankkeihin.

DEX

DEX on lyhenne sanoista Decentralized Exchange. DEX on peet to peer -markkinapaikka, jossa transaktiot tapahtuvat suoraan kryptokauppiaiden välillä. DEX-markkinapaikkoja ovat esimerkiksi Uniswap ja Pancakeswap.

DIP

DIP on kryptovaluutan arvon romahdus. 

DYOR

DYOR on lyhenne sanoista Do Your Own Research. Termiä käytetään vastauksena henkilölle, joka kysyy liikaa asioita tai neuvoja kryptovaluutoista ja sillä halutaan kannustaa kysyjää tutkimaan asioita itse. Paras paikka DYOR termille on kannustaminen tutkimaan tiettyä kryptovaluuttaa itse, omia sijoituspäätöksiä ei saa perustaa ainoastaan toisten vinkkeihin. Väärä paikka käyttää DYOR termiä on aloittelijoiden piikittely hänen kysyessään yleisiä tietoja kryptovaluutoista.

Eetteri

Eetteri on suomenkielinen lempinimi Ethereumin kryptovaluutalle.

Exit scam

Exit scam on huijaus, jossa kryptovaluutan perustaja katoaa sijoittajien rahojen kanssa ICO:n aikana tai heti sen jälkeen. Katso ICO:n merkitys alempana

Fiat -valuutta

Fiat -valuutta on perinteinen valtiollinen valuutta, kuten dollari tai euro. 

FIFO

FIFO on First-in-first-out periaate, jota käytetään mm. kryptovaluutan verotuksessa Suomessa. Ensimmäisenä ostetut kryptovaluutat verotetaan myös myyntivaiheessa ensimmäisenä.

FOMO

FOMO on Fear Of Missing Out ja se tarkoittaa pelkoa jäädä nopeasti kasvavan krypton arvonkehityksen ulkopuolelle. Jos sijoittaa kryptovaluuttaan FOMO:n vuoksi, on vaarana ostaa kryptovaluuttaa sen arvon ollessa korkealla ja hävitä rahaa kun arvo romahtaa. 

FUD

FUD on lyhenne sanoista Fear, Uncertainty & Doubt. FUD tarkoittaa kryptomarkkinoilla esiintyvää pelkoa, joka voi johtaa kryptovaluuttakurssien väliaikaiseen laskuun. FUD voi myös tarkoittaa feikkiuutisten ja pelon levittämistä. 

Halving

Halving (suomeksi puolittaminen) on prosessi, jolla puolitetaan Bitcoinin louhijoille myönnettävien palkkioiden määrää. Tämä vähentää Bitcoinin tarjontaa, koska louhiminen ei ole niin kannattavaa, mikä puolestaan nostaa Bitcoinin arvoa. Bitcoinin halving tapahtuu joka 4 vuosi.

Hash Rate

Hash Rate viittaa siihen, kuinka paljon laskentatehoa PoW -lohkoketju (esim. Bitcoin-lohkoketju) käyttää tapahtumien käsittelyyn. Mitä arvokkaampi esim. Bitcoin on, sitä enemmän tietokoneita valjastetaan sen louhimiseen, mikä kasvattaa Hash Ratea. Tämän vuoksi Hash Ratea käytetään yhtenä mittarina Bitcoinin kurssikehityksen ennustamisessa.

HODL

HODL on lyhenne sanoista Hold On for Dear Life ja se tarkoittaa kryptovaluuttasijoituksen pitämistä kurssiheilahteluista huolimatta. Hodlaaja on henkilö, joka ei luovu sijoituksistaan vaikka valuutan arvo heilahtelisi kovastikin.

ICO

ICO on lyhenne sanoista Initial Coin Offering ja se tarkoittaa eräänlaista etukäteismyyntiä ennen virallista valuutan myyntiä. ICO on tapa kerätä rahoitusta uudelle kryptovaluuttaprojektille. ICO:oon pääsee mukaan ennakkoon ilmoitetulla alennetulla hinnalla.

IDO

IDO on lyhenne sanoista Initial Dex Offering ja se tarkoittaa valuutan etukäteismyyntiä, jolla kerätään rahoitusta uudelle kryptovaluuttaprojektille. Ero tutumpaan ICO-listaukseen on se, että IDO:ssa sijoittajan ja projektin välissä on hajautettu kryptovaluuttapörssi. Eli IDO:ssa kryptovaluutta on heti listattuna hajautetussa kryptovaluuttapörssissä.

Kolikko

Kolikko (eng. Coin) tarkoittaa lohkoketjun omaa kryptovaluuttaa, jota käytetään pitämään lohkoketju toiminnassa. Kolikosta käytetään myös termiä Natiivi token (eng. Native token).

KYC

KYC on lyhenne sanoista Know Your Customer ja se tarkoittaa asiakkaan tuntemista koskevaa lainsäädäntöä. Tämä näkyy käytännössä asiakkaan henkilöllisyyden varmentamisena erilaisin tavoin esimerkiksi kryptovaluuttapörssin asiakkaaksi rekisteröityessä.

Lohkoketju

Lohkoketju on teknologia, johon mm. kryptovaluutta perustuu.

Lompakko

Kryptovaluuttamaailmassa lompakko (eng. wallet) tarkoittaa palvelua, sovellusta, ohjelmistoa tai fyysistä laitetta, joka pitää kryptovaluuttasi turvassa. Kryptolompakot eivät teknisesti säilö kryptojasi, vaan mahdollistavat pääsyn lohkoketjussa sijaitseviin kryptovaluuttoihin.

Louhinta

Louhinta tarkoittaa lohkoketjujen ylläpitoa. Ylläpidosta maksetaan louhintapalkkiota.

Market Cap 

Market Cap eli Market Capitalization on englanninkielinen termi markkina-arvolle ja se tarkoittaa kryptovaluutan kokonaisarvoa. Kryptovaluutan kokonaisarvoa lasketaan kertomalla kryptovaluutan hinta kierrossa olevien kolikoiden tai rahakkeiden (coins tai tokens) määrällä.

Max Supply

Max Supply on tietyn kryptovaluutan kolikoiden tai tokeneiden enimmäismäärä. Tämä sisältää sellaiset kolikot tai tokenit, jotka ovat jo olemassa nyt (Total supply) sekä sellaiset, jotka syntyvät tulevaisuudessa. Kun enimmäismäärä on saavutettu, uusia kolikoita ei louhita tai tuoteta millään muulla tavalla. Kryptovaluutan maksimimäärästä on hyvä olla tietoinen, koska se saattaa vaikuttaa sen arvoon. 

Meme coin

Meme coin tarkoittaa memikolikkoa, toisin sanoen kryptovaluuttaa, joka perustuu meemiin tai on luotu vitsinä. Tunnetuimpia meemikolikoita ovat Dogecoin ja Shiba Inu. 

Metamask

Suosittu kryptovaluuttalompakko Ethereum -pohjaisille tokeneille.

Metaverse

Metaverse tarkoittaa virtuaalimaailmaa. Metaversessa kryptovaluuttoja käytetään osto- ja muihin transaktiotapahtumiin.

Mining

Mining eli louhinta on kryptovaluutan luomista ja lohkoketjun ylläpitoa käyttämällä Proof of Work konsensusalgoritmia. Ylläpidosta maksetaan louhijoille louhintapalkkiota.

Minting

Mining on kryptovaluutan luomista ja lohkoketjun ylläpitoa käyttämällä Proof of Stake konsensusalgoritmia.

Native token

Native token (eli natiivi token) tarkoittaa lohkoketjun omaa kryptovaluuttaa eli kyseessä on käytännössä kolikko (eng. Coin).

NFT

NFT on lyhenne sanoista Non Fungible Token ja se tarkoittaa ainutlaatuista tokenia. Jokainen NFT on uniikki, sitä voi verrata harvinaiseen keräilykorttiin tai taideteokseen. 

Nocoiner

Nocoiner tarkoittaa henkilöä, joka ei omista kryptovaluuttoja ja uskovat, että kryptovaluutta on huijaus tai kupla.

Node

Node on lohkoketjun ylläpitoon osallistua palvelin.

Noob, Newb

Kryptomaailmassa termiä käytetään henkilöstä, jolla ei ole ymmärrystä kryptovaluuttojen toiminnasta.

Pitko

Pitko on suomenkielinen lempinimi Bitcoinille.

P2P

Peer to Peer on verkko, jonka kautta voi esimerkiksi käydä kauppaa kryptovaluutalla suoraan kahden osapuolen välillä ilman kolmansia osapuolia (esim. kryptovaluuttapörssi).

Polttaminen

Kryptovaluutan polttaminen (Burning) on kolikoiden tai tokeneiden poistamista pois markkinoilta eli poistamista kierrossa olevien kolikoiden tai tokeneiden joukosta. Käytännössä tämä tapahtuu lähettämällä nämä lohkoketjussa olevaan palautumattomaan osoitteeseen. Tämä mekanismi estää kryptovaluutan tarjonnan kasvamista liian suureksi.

Proof of Stake

Proof of Stake eli PoS on konsensusalgoritmi, jossa lohkoketjuverkkoa ylläpitävät validaattorit (eikä louhintakoneet kuten PoW:ssa). Validaattorit lukitsevat kryptovaluuttoja lohkoketjun ylläpitotyöhön eli steikkaavat kryptovaluuttoja. 

Proof of Work

Proof of Work eli PoW on konsensusalgoritmi, jossa lohkoketjua pidetään yllä työn avulla ja se vaatii toimiakseen tehokkaita louhintakoneita. PoW toimii niin, että louhijat keräävät lohkoketjun tapahtumat yhteen ja rakentavat niistä uuden lohkon lohkoketjuun.

Pump & Dump

Pump & Dump tarkoittaa tapaa manipuloida kryptovaluuttamarkkinoita nostamalla krypton arvoa ylös esimerkiksi luomalla hypeä ja hylkäämällä krypto, kun sisäpiiriläiset ovat saaneet voitot myymällä kaikki omistamansa kryptot hinnan ollessa huipulla. Tätä manipulaatiota on helpointa tehdä pienen markkina-arvon kryptoille. 

Puolittaminen

Puolittaminen (englanniksi Halving) on prosessi, jolla puolitetaan Bitcoinin louhijoille myönnettävien palkkioiden määrää. Tämä vähentää Bitcoinin tarjontaa, koska louhiminen ei ole niin kannattavaa, mikä puolestaan nostaa Bitcoinin arvoa. Bitcoinin puolittaminen tapahtuu joka 4 vuosi.

REKT

REKT tulee termistä Wrecked (tuhoutunut) ja tarkoittaa taloudellisesti hävittyä. Termi viittaa krytposijoittajaan, joka on menettänyt kaikki kryptovaluuttasijoituksensa arvon laskun vuoksi.

Ripulikolikko 

Ripulikolikko on epävirallinen termi kryptovaluutalle, jolla ei ole varsinaista käyttötarkoitusta eikä todellista arvoa. Englanninkielinen termi tälle on shitcoin. 

Rug Pull

Rug Pull tarkoittaa huijausta, jossa huijari luo tokenin, houkuttelee ostajia sosiaalisen median kautta sijoittamaan siihen, lopettaa kaupankäynnin ja vie myynnistä kerätyt varat. Muista huijausmuodoista voit lukea artikkelista Sijoita turvallisesti.

Sats tai Satoshis

Satoshi (lyhyesti Sat) on Bitkoinin pienin yksikkö, joka on yksi sadasmiljoonasosa Bitcoinista. Eli yksi Bitcoin on sata miljoonaa satoshia. 

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto on salanimi henkilölle tai taholle, joka kehitti Bitcoinin. 

Seed Phrases

Seed Phrases on yksityisen avaimen esitystapa. Kryptovaluuttalompakoissa käytettävä yksityinen avain, joka on 12, 18 tai 24 sanan lista, jota käytetään lompakon palauttamiseen. Ledger lompakossa puhutaan Recovery phrasesta.

SEPA

SEPA -tilisiirto tai SEPA -maksu tarkoittaa euromääräistä rahan siirtoa SEPA-alueella. SEPA (Single Euro Payments Area) tarkoittaa euromaksualuetta. SEPA-maksu tarkoittaa siis tavallista tilisiirtoa, joka tehdään kahden SEPA -alueeseen kuuluvan maan välillä.

Shilling

Shilling tarkoittaa kryptoslangissa kryptovaluutan hypettämistä ja ylistämistä eli tietynlaista mainontaa. Shill on henkilö, joka toimii näin. 

Shitcoin 

Shitcoin on kryptovaluuttaa, jolla ei ole varsinaista käyttötarkoitusta eikä todellista arvoa. Suomenkielinen termi tälle on ripulikolikko. Myös termiä roskakolikko käytetään.

Skaalautuvuus

Lohkoketjun skaalautuvuudella tarkoitetaan sen kykyä käsitellä suuria määriä tapahtumia.

Smart Contract 

Smart Contract tarkoittaa lohkoketjuun tallenettua koodinpätkää, joka noudattaa ja toteuttaa kahden osapuolen välille solmittuja sopimuksia. Suomenkielinen termi on älysopimus.

Spot trading

Spot trading tarkoittaa kaupankäyntitapaa, jossa ostaminen tai myynti tapahtuu välittömästi. Spot -markkinoilla sijoittaja tai treidaaja voi välittömästi vaihtaa kryptovaluuttansa muuhun kryptovaluuttaan tai fiat-valuuttaan.

Stablecoin

Stablecoinit ovat kryptovaluuttoja, joiden tarkoituksena on säilyttää arvonsa mahdollisimman vakaana. Stablecoinien arvo on sidottu toiseen tavalliseen valuuttaan, jalomettalleihin tai muihin arvoa sisältäviin hyödykkeisiin. Epävirallinen suomenkielinen termi näille on vakaavaluutta. 

Staking tai Steikkaaminen

Kryptovaluutan steikkaaminen tarkoittaa prosessia, jossa lainaat omat kryprovaluuttasi lohkoketjulle vahvistamaan seuraavia lohkoja. Mitä enemmän steikataan, sitä vankempaa lohkoketjusta tulee. Kryptovaluutan steikkaamisesta maksetaan palkkiota.

TA

TA on lyhenne sanoista Technical Analysis ja se tarkoittaa teknistä analyysiä, jolla seurataan kryptovaluutan trendejä ja pyritään ennustamaan kryptovaluutan hinnan kehitystä.

Telegram

Telegram on pikaviestisovellus, joka on monien kryptovaluutta-projektien tärkein viestintäkanava. 

Token

Token eli rahake tarkoittaa olemassaolevan lohkoketjuverkoston päälle rakennettua kryptovaluuttaa. Esimerkiksi SAND on Ethereumin päälle rakennettu token.

Tokenomia

Tokenomia koostuu kahdesta sanasta, token ja ekonomia, ja se tarkoittaa kryptotaloutta. Englanninkielinen termi on Tokenomics. Tokenomia tutkii kryptovaluutan taloudellista tilaa sen ominaisuuksiin perustuen. Tietyn kryptovaluutan tokenomia on kuvattu yleensä selkeästi projektin liiketoimintasuunnitelmassa (white paper).

Total supply

Total supply tarkoittaa tietyn kryptovaluuttan kokonaistarjontaa eli kyseisellä hetkellä kaikkien olemassa olevien kolikoiden tai tokeneiden kokonaismäärää. Tähän lasketaan sekä julkisesti saatavat, että lukitut (esim. steikatut) valuuttayksiköt.

To the Moon

To the Moon on eräänlainen innostusilmaisu, jota kryptosijoittajat käyttävät, kun hinnat nousevat rajusti ylös tai kun on kova toivo ja usko siihen, että hinnat lähtisivät nousemaan.

TPS

TPS tulee sanoista Transactions per second ja tarkoittaa sitä, kuinka monta tapahtumaa lohkoketju voi käsitellä sekunnissa. Mitä korkeampi TPS, sitä mopeampi lohkoketju on kyseessä.

Transaktio

Transaktio on kryptovaluutalla tehtävä osto-, myynti- tai vaihtotapahtuma.

Trust Wallet

Trust Wallet on suosittu kryptovaluuttalompakko.

Tukitaso

Tukitaso on teknisen analyysin peruskäsite. Tukitaso on hinta, jolla kryptovaluutan kysyntä piristyy ja kryptovaluutta pomppii takaisin ylös pudotuksen jälkeen. Se on hinta, jolla ostajat ovat halukkaita ostamaan kryptovaluuttoja ja myyjät ovat haluttomia luopumaan kryptovaluutoistaan.

Vakaavaluutta

Vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden tarkoituksena on säilyttää arvonsa mahdollisimman vakaana. Vakaavaluutan arvo on sidottu toiseen tavalliseen valuuttaan, jalomettalleihin tai muihin arvoa sisältäviin hyödykkeisiin. Vakaavaluutta on englanniksi Stablecoin.

Wallet

Wallet on englanninkielinen termi lompakolle. Kryptovaluutoissa lompakolla tarkoitetaan kryptovaluuttalomakkoa.

Vastustaso

Vastustaso on teknisen analyysin peruskäsite. Vastustaso on piste, jossa kryptovaluutan hinta lopettaa nousun ja alkaa laskemaan. Kysyntä laskee ja ostajat ovat vähemmän innokkaita ostamaan kryptovaluuttaa. Se on korkein hinta, jonka ostajat ovat valmiita maksamaan kryptovaluutasta sillä hetkellä.

Web 3.0

Web 3.0 on idea internetin uudesta versiosta, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan.

Whale tai Valas

Whale (Valas) on varakas suursijoittaja, joka voi ostamalla tai myymällä tiettyä kryptovaluuttaa aiheuttaa sille suuria kurssimuutoksia.

White paper

Kryptomaailmassa White paper tarkoittaa kryptoprojektin liiketoimintasuunnitelmaa. Eli kyseessä on dokumentti, joka kuvaa projektin perustiedot sekä tulevaisuuden suunnitelmat. 

When Lambo?

When Lambo on sanonta, joka tarkoittaa käytännössä kysymystä “Milloin meistä tulee rikkaita?”. 

Wholecoiner

Wholecoiner on henkilö, joka omistaa vähintään yhden kokonaisen Bitcoinin.

Älysopimus

Alysopimus tarkoittaa lohkoketjuun tallenettua koodinpätkää, joka noudattaa ja toteuttaa kahden osapuolen välille solmittuja sopimuksia. Englanninkielinen termi on Smart contract.


Toivottavasti tästä sanastosta oli apua! Jos kryptovaluutat eivät ole vielä hallussa, suosittelemme lämpimästi tutustumaan kryptovaluuttaperusteisiin.

Kryptokoulu ei tarjoa sijoitusvinkkejä, vaan koulutustarkoituksessa annettavaa tietoa. Kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituskohde, tutustuthan huolella riskeihin ennen sijoittamista kryptovaluuttoihin.

© Kryptokoulu.com. Kaikki oikeudet pidätetään